Skip links

II.3.1 Innowacje w MŚP – start konkursu

 

Zapraszamy mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z województwa łódzkiego do składania wniosków o udział w konkursie II.3.1 Innowacyjność w MŚP.

Jeśli planujesz rozwijać swoją firmę poprzez wdrażanie wyników prac badawczo-rozwojowych, wprowadzanie innowacyjnych produktów, procesów produkcyjnych lub usług (w tym ekoinnowacji) – ten konkurs jest zdecydowanie dla Ciebie!

Szczegóły konkursu

Temat wydarzenia: Badania, rozwój i innowacje

Przyjmowanie wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 29 grudnia 2022 r. o godz. 8.00 i kończy się 18 stycznia 2023 r. o godz. 16.00.

Miejsce aplikacji:

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź

Minimalna kwota dofinansowania to 500 000 zł. Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 2 000 000 zł.

Wniosek o dofinansowanie (wraz z załącznikami) można złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego IP. Zgłoszenie udziału można zgłosić na stronie internetowej

https://bip.cop.lodzkie.pl/konkurs80

Kto może się zgłosić?

Konkurs skierowany jest do beneficjentów mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

W konkursie nie mogą brać udziału projekty partnerskie w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Prawo wdrożeniowe).

Na co możesz otrzymać dofinansowanie?

Celem wydarzenia jest rozszerzenie zastosowania innowacji w sektorze MŚP, co przyczyni się do konkurencyjności i rozwoju przedsiębiorstw w województwie łódzkim.

Przyznane środki mogą być wykorzystane w następujących projektach:

  • w sprawie wdrażania wyników badań naukowych;

  • o wprowadzaniu innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w tym ekoinnowacji.

Więcej szczegółowych informacji na temat konkursu, a także dane kontaktowe do konkursu można znaleźć klikając w link.