Skip links

Top 10 trendów w IT

Styczeń dobiegł końca, co oznacza, że najwyższy czas przyjrzeć się i przeanalizować, jakie trendy IT przewidywane jeszcze w 2022 roku okazały się być na ustach teraz, w 2023 roku! 

Sztuczna inteligencja

Wszyscy widzieliśmy potęgę AI w ciągu ostatnich kilku lat i rok 2023 nie będzie wyjątkiem. Według MarketsandMarkets, dziedzina AI ma wzrosnąć o 29,7% od 2018 do 2023 roku, zwiększając swoje przychody z 11,5 miliarda dolarów w 2018 roku do 42,4 miliarda dolarów w 2023 roku. Elementy AI staną się nieodłączną częścią procesów biznesowych, czyniąc wykorzystanie no-code AI nieuniknionym dla wszystkich organizacji chcących tworzyć znacznie inteligentniejsze produkty i usługi. 

Metaverse staje się realne 

Czy nam się to podoba czy nie, metaverse będzie coraz bardziej realne, ponieważ zapewnia niezrównane możliwości pracy, zabawy i spotkań towarzyskich na niezawodnej platformie. Raport McKinsey & Company sugeruje, że świat metaverse prawdopodobnie wygeneruje nawet 5 bilionów dolarów wartości do 2030 roku udowadniając, że rzeczywistość rozszerzona (AR) i wirtualna (VR) będą się nadal rozwijać. 

Blockchain na fali 

Będziemy również świadkami gwałtownego rozwoju technologii blockchain, ponieważ coraz więcej produktów i usług ulega decentralizacji. Co więcej, wykorzystanie blockchain do decentralizacji i szyfrowania danych zapewnia bezpieczeństwo informacji i zupełnie nowe sposoby ich dostępu i analizy. Jednocześnie w 2023 roku tokeny niezbywalne (NFT) zyskają większe uznanie i zastosowanie.  

Łączenie świata fizycznego i wirtualnego 

Technologia cyfrowych bliźniaków i druk 3D zaczęły łączyć świat fizyczny z wirtualnym i będą to robić dalej w 2023 roku, wprowadzając kolejne cyfrowe bliźniaki, takie jak maszyny, pojazdy, cyfrowe bliźniaki pacjentów i ich organów, systemy energetyczne, a także bliźniacze hotele i bliźniacze miasta.

Cloud computing

Będąc wspaniałym narzędziem do outsourcingu infrastruktury IT w celu zmniejszenia kosztów i zapewnienia lepszej elastyczności, chmura obliczeniowa będzie nadal się rozwijać i rozszerzać swoje możliwości zastosowania. Szersze przyjęcie chmury do budowania bardziej zrównoważonego świata, rozwój “Funkcji jako usługi”, bycie kluczowym elementem AI – to trendy, na które należy zwrócić uwagę w 2023 roku. 

Obliczenia kwantowe 

Rozwój obliczeń kwantowych przerodził się w światową rywalizację. Dzięki wykorzystaniu cząstek subatomowych, które tworzą zaawansowane sposoby przetwarzania i przechowywania danych, obliczenia kwantowe zwiększają produktywność komputerów i podnoszą ich wydajność, czyniąc je znacznie bardziej wydajnymi niż najszybsze współczesne procesory. Niemniej jednak istnieją ukryte niebezpieczeństwa w obliczeniach kwantowych, ponieważ każdy naród rozwijający je na dużą skalę może złamać szyfrowanie innych krajów, firm itp. Jest to trend, który należy śledzić w 2023 roku, ponieważ wiele krajów dokonuje inwestycji w rozwój technologii obliczeń kwantowych. 

Roboty stają się ludźmi 

W ciągu ostatnich kilku lat roboty pokazały swój nieograniczony potencjał. Zdecydowanie rok 2023 udowodni, że funkcjonalność robotów może rozciągać się na wiele dziedzin, czyniąc je coraz bardziej ludzkimi zarówno pod względem wyglądu, jak i możliwości. Tym samym roboty będą wykorzystywane jako kelnerzy, konsjerże, lokaje i towarzysze osób starszych.  

Rozwój 5G 

Wraz z większą liczbą smartfonów 5G wprowadzonych na rynek w 2022 roku, 5G wykazało swoją niezawodność, jeśli chodzi o wysoką szybkość transmisji danych i niskie opóźnienia. Tendencja ta ma być obserwowana w 2023 roku, co spowoduje większą liczbę podłączonych urządzeń korzystających z szybszych prędkości danych i większej przepustowości. 

Internet rzeczy 

Internet rzeczy (IoT) przekształca branże od 1999 roku, rewolucjonizując świat i czyniąc go bardziej połączonym. Będąc jedną z najbardziej obiecujących technologii dekady, IoT będzie nadal szybko się rozwijać, łącząc nowe produkty, optymalizując istniejące usługi, a w konsekwencji tworząc nowy wszechświat rozwiązań. 

Bezpieczeństwo cybernetyczne 

Kwestie związane z bezpieczeństwem cybernetycznym stają się coraz trudniejsze, ponieważ zagrożenia cybernetyczne i próby włamań są coraz liczniejsze i intensywniejsze. Takie wyzwanie wymaga zmodernizowanych protokołów bezpieczeństwa, które będą w stanie poradzić sobie ze wszystkimi rodzajami cyberataków. W 2023 r. nastąpi dalszy rozwój infrastruktury sieciowej w zakresie cyberbezpieczeństwa, przepisów dotyczących prywatności danych, a także nowych sposobów zwalczania oprogramowania ransomware i cyber wyłudzeń.

Leave a comment

  1. Your point of view caught my eye and was very interesting. Thanks. I have a question for you.

  2. I don’t think the title of your article matches the content lol. Just kidding, mainly because I had some doubts after reading the article.

  3. I am sorting out relevant information about gate io recently, and I saw your article, and your creative ideas are of great help to me. However, I have doubts about some creative issues, can you answer them for me? I will continue to pay attention to your reply. Thanks.

  4. I am an investor of gate io, I have consulted a lot of information, I hope to upgrade my investment strategy with a new model. Your article creation ideas have given me a lot of inspiration, but I still have some doubts. I wonder if you can help me? Thanks.

  5. I am an investor of gate io, I have consulted a lot of information, I hope to upgrade my investment strategy with a new model. Your article creation ideas have given me a lot of inspiration, but I still have some doubts. I wonder if you can help me? Thanks.

  6. Your article made me suddenly realize that I am writing a thesis on gate.io. After reading your article, I have a different way of thinking, thank you. However, I still have some doubts, can you help me? Thanks.