Skip links

II Konkurs ERA-MIN 2023 r.

Wspólne zaproszenie ERA-MIN 2023 w ramach programu ERA-MIN 3.

ERA-MIN 3 to globalna, innowacyjna i elastyczna paneuropejska sieć 24 europejskich i pozaeuropejskich agencji finansujących badania, której celem jest dalsze wzmocnienie społeczności minerałów poprzez koordynację programów badawczych i innowacyjnych w zakresie towarów niebędących paliwami i żywnością.

Agencje finansujące z całej Europy i z zagranicy ogłaszają nabór na międzynarodowe projekty badawcze i innowacyjne w dziedzinie “Raw Materials for Sustainable Development and the Circular Economy”.

Konkurs ERA-MIN 2023 będzie drugim wspólnym konkursem Fundacji ERA-NET ERA-MIN3, który zostanie oficjalnie uruchomiony 7 grudnia 2022 roku, z orientacyjnym budżetem 13,6 mln euro!

Międzynarodowy konkurs ma na celu wsparcie projektów badawczych i innowacyjnych w zakresie surowców dla zrównoważonego rozwoju i gospodarki cyrkularnej.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Konkurs skierowany jest do:

  • Mikroprzedsiębiorstwa
  • Małe i średnie przedsiębiorstwa
  • Duże przedsiębiorstwa
  • Konsorcja
  • Uniwersytety
  • Działy badawcze

Uwaga: Jest to warunek formalny udziału polskiej organizacji badawczej w projekcie.

Cel konkursu

Celem konkursu jest zapewnienie finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych.

Badania popytu obejmują trzy segmenty surowców niepaliwowych, niespożywczych: minerały metaliczne; materiały budowlane; oraz minerały przemysłowe.

Główne tematy konkursu to.

Temat 1: Zaopatrzenie w surowce z poszukiwań i wydobycia

Temat 2: Wzmocnienie gospodarki obiegowej

Temat 3: Przetwarzanie, produkcja i ICT

Temat 4. Ocena środowiska, klimatu i rozwój polityki zrównoważonego rozwoju

Temat 5. Zrównoważony rozwój społeczny w obszarze zdrowia, bezpieczeństwa i odbioru społecznego

Organizator konkursu

Sekretariat programu ERA-MIN 3 (Sekretariat wspólnego zaproszenia: eramin@fct.pt )

Partnerzy

Belgia, Bułgaria, Czechy, Estonia, Finlandia, Kanada, Niemcy, Irlandia, Polska, Portugalia, Rumunia, Turcja, Słowacja, Słowenia, RPA, Hiszpania, Szwecja.

Budżet konkursu

600.000 EUR

Kurs EBC w dniu ogłoszenia naboru wniosków: 1 EUR = 4,7003 PLN

Zapisanie się na dotację

Internetowe narzędzie do składania wniosków: 

https://www.submission-era-min.eu/call2023

Strona internetowa: https://www.era-min.eu/joint-call/era-min-joint-call-2023 

Szczegóły dotyczące procesu oceny, a także wytyczne znajdują się w dokumentach dostępnych na stronie internetowej konkursu.

Źródło www.gov.pl