Skip links

ERP Consolidator Grant 2023. Otwarte zaproszenie do składania wniosków.

Europejska Rada ds. Badań Naukowych otworzyła nabór wniosków do ERC Consolidator Grant 2023!

Zgłoszenia przyjmowane są do 2 lutego 2023 r.

Jeśli jesteś naukowcem, który chce wzmocnić swoją niezależność poprzez stworzenie zespołu badawczego i chcesz rozwijać swoją karierę w Europie, to ERC Consolidator Grant jest właśnie dla Ciebie! Możesz również aplikować, jeśli właśnie utworzyłeś niezależną grupę badawczą i chcesz ją wzmocnić.

Cel konkursu

Grant pozwoli Ci wzmocnić pierwszą niezależną grupę badawczą lub program. Dlatego wniosek musi wykazać, że proponowane badanie pozwoli Ci osiągnąć pełną samodzielność badawczą i zapewnić sobie pozycję lidera zespołu.

Warunki

O stypendium mogą ubiegać się naukowcy dowolnej dziedziny naukowej, którzy 7-12 lat temu obronili rozprawę doktorską, z bardzo obiecującym dorobkiem naukowym i doskonałym projektem badawczym. Jeżeli termin obrony rozprawy doktorskiej nie został wskazany, wnioskodawca musi przedstawić pisemne potwierdzenie daty z instytucji, w której stopień doktora został nadany. Ta zmiana upraszcza proces kwalifikowania się do programu.

Badania muszą być prowadzone w publicznej lub prywatnej organizacji badawczej (instytucja goszcząca). Może to być instytucja, w której wnioskodawca jest już zatrudniony, lub dowolna inna instytucja zlokalizowana w jednym z państw członkowskich UE lub kraju stowarzyszonym.

Finansowanie

Kwota dotacji konsolidacyjnej może wynieść do 2 mln euro i jest przyznawana na pięć lat. W ściśle określonych przypadkach kwota grantu może zostać zwiększona o 1 mln euro.

Może pokryć następujące koszty:

  • Koszty personelu, tj. wynagrodzenia osób pracujących przy projekcie, w tym doktorantów, studentów, personelu technicznego itp., na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony lub na czas określony, w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy.

  • Zakup sprzętu i usług.

  • Edukacja. Istnieje możliwość sfinansowania szkoleń np. zarówno dla personelu technicznego jak i przyszłych użytkowników aparatury.

  • Wizyty studyjne. Istnieje możliwość sfinansowania kosztów podróży i zakwaterowania lidera i członków zespołu oraz udziału w konferencjach, w tym opłat rejestracyjnych.

  • Praca podwykonawcza. Z założenia projekt powinien być realizowany przez instytucję goszczącą. Podwykonawstwo zewnętrzne może obejmować jedynie ograniczoną część projektu i powinno być uzasadnione w opisie projektu.

  • Publikowanie i upowszechnianie wyników badań, w tym zgodnie z zasadami otwartego dostępu.

  • Koszty pośrednie stanowią do 25% kosztów bezpośrednich, z wyłączeniem podwykonawstwa.

Wnioski można składać do 2 lutego 2023 r. na portalu Komisji ds. Funduszy i Przetargów.

Źródło www.kpk.gov.pl