Skip links

Trendy w biotechnologii w 2023

Czym jest biotechnologia?

Biotechnologia jest jedną z tych dziedzin, które stosują trendy i nowinki technologiczne, gdy tylko się pojawią. Próbuje znaleźć lekarstwa na choroby, walczyć z głodem i uczynić świat bardziej zielonym. Biotechnologia prawdopodobnie zmieni większość dziedzin ludzkiego życia, stosując multidyscyplinarne, cyfrowe i bogate w dane podejście. Nadchodzą trendy biotechnologiczne, które będą kształtować rok 2023.

Wykorzystanie technologii komputerowej

Zastosowanie uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji poszerza możliwości firm biotechnologicznych w zakresie procesów badawczych i produkcyjnych. Oba skracają czas opracowywania i wprowadzania nowych produktów na rynek.
Na przykład, analizując duże zbiory danych, producenci leków mogą identyfikować metody leczenia w oparciu o przebieg choroby. To również oszczędza dużo czasu i prawie eliminuje błędy podczas opracowywania nowych leków.
Jednocześnie możliwości technologii chmurowych umożliwiają firmom przechowywanie i analizowanie danych bez konieczności kupowania sprzętu komputerowego. Pomaga to zarówno startupom, jak i większym firmom obniżyć koszty i przeznaczyć zasoby na nowe projekty.

Współpraca online

Narzędzia programowe, które umożliwiają komunikację online i udostępnianie danych, zmieniają środowisko pracy. Umożliwiają zespołom wspólną pracę niezależnie od ich lokalizacji, co czyni je bardziej elastycznymi. Doskonale pasuje do sektora badań medycznych, ponieważ umożliwia współpracę między narodami i krajami, próbując rozwiązać problemy zdrowotne na poziomie globalnym.

Transformacja badań klinicznych

Z pomocą technologii badania kliniczne zostały zdigitalizowane i umożliwiły firmom testowanie terapii na większej liczbie pacjentów, zapewniając szybsze i bardziej wiarygodne wyniki. Dzięki uczeniu maszynowemu firmy biotechnologiczne mogą szybko analizować dane z bieżących badań, aby przewidywać skuteczność leczenia, przeglądać wyniki i przeprowadzać badania w razie potrzeby.

Rozwój indywidualnego leczenia chorób

Zmniejszony koszt sekwencjonowania genetycznego daje dostęp do bardziej rozbudowanych badań przesiewowych uczestników badania. Powoduje to opracowanie spersonalizowanych planów leczenia i terapii, które są bardziej skuteczne, ponieważ koncentrują się na genetyce pacjenta. Doskonałym przykładem terapii celowanych jest terapia onkologiczna, której postęp w ostatnim czasie naprawdę posuwa się do przodu, przynosząc lekarstwo na białaczkę.

Popyt na wyższe plony rolne

Wraz ze wzrostem światowej populacji pojawia się coraz więcej wyzwań, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na żywność, zarówno dla ludzi, jak i dla zwierząt gospodarskich. I tu pojawia się edycja genów, która może rozwiązać ten problem, produkując odmiany pszenicy i kukurydzy, które mogą rosnąć w trudniejszych warunkach, zapewniając jednocześnie tę samą wartość odżywczą.

Rozwój przeciwciał monoklonalnych i leków biopodobnych

Przeciwciała monoklonalne to przeciwciała hodowane w laboratorium, opracowane w celu przywrócenia, wzmocnienia lub naśladowania odpowiedzi układu odpornościowego, szczególnie w komórkach nowotworowych. Te przeciwciała służyły jako podstawa współczesnej biotechnologii, a teraz są modyfikowane, aby można je było wykorzystywać na różne sposoby. Na przykład, aby zidentyfikować komórki nowotworowe lub dostarczyć promieniowanie do dotkniętych obszarów.

Biopodobny to lek biologiczny, który wykorzystuje żywe organizmy jako składniki i ma taki sam skład w porównaniu z podobnymi istniejącymi lekami. Leki biopodobne mają nieco inny skład niż znane marki, co sprawia, że immunoterapia i terapia celowana są bardziej dostępne.

Rozwój terapii komórkowych i genowych

Terapie komórkowe i genowe, które manipulują ludzkimi komórkami i genomami, definiują obecnie rozwój biotechnologii. Są to terapie, które są wykorzystywane do tworzenia dostosowanych leków do leczenia różnych rodzajów raka. Ponadto znajdują zastosowanie w medycynie regeneracyjnej oraz leczeniu rzadkich chorób.

Rozwój szczepionki

COVID-19 zmusił społeczność naukową do zbadania i znalezienia nowych sposobów opracowywania szczepionek. Przeprowadzono wiele badań, aby znaleźć działającą formułę, wraz z wieloma partnerstwami w celu finansowania i łączenia zasobów w regionie. Ponieważ tradycyjna szczepionka nie wystarczy, gwałtowny wzrost liczby skutecznych preparatów dostarczy cennych informacji do stworzenia odpowiednich środków zapobiegawczych w przyszłości.

Leave a comment

  1. Reading your article has greatly helped me, and I agree with you. But I still have some questions. Can you help me? I will pay attention to your answer. thank you.

  2. Reading your article helped me a lot and I agree with you. But I still have some doubts, can you clarify for me? I’ll keep an eye out for your answers.

  3. Reading your article has greatly helped me, and I agree with you. But I still have some questions. Can you help me? I will pay attention to your answer. thank you.

  4. Your article made me suddenly realize that I am writing a thesis on gate.io. After reading your article, I have a different way of thinking, thank you. However, I still have some doubts, can you help me? Thanks.

  5. After reading your article, I have some doubts about gate.io. I don’t know if you’re free? I would like to consult with you. thank you.