Skip links

#NiskiePodatki – nowa funkcjonalność kalkulatora płac.

 • Od 27 lipca 2022 r. można korzystać z nowej funkcji kalkulatora wynagrodzeń Ministerstwa Finansów (MF).

 • Podatnicy mogą jednocześnie naliczać świadczenia z tytułu dwóch umów o pracę, a także umowy o pracę i umowy agencyjnej.

 • Kalkulator dostępny jest na stronie podatki.gov.pl/niskiepodatki

MF udostępnił dedykowany kalkulator płac, aby pomóc podatnikom obliczyć skumulowany wpływ zmian, które nadejdą w 2022 roku. Kalkulator wynagrodzeń MF umożliwia porównanie wynagrodzeń na podstawie przepisów obowiązujących w 2021 r. oraz łącznie po reformach wprowadzonych w 2022 r. Stopniowo do kalkulatora dodawane są nowe funkcjonalności.

Możliwość kalkulacji wynagrodzenia netto przy łączeniu umów o pracę i umów o pracę

Najnowsze ulepszenie umożliwia obliczanie wynagrodzenia netto za współistnienie umów o pracę i umów agencyjnych, w tym różnych interakcji, które mogą wystąpić. Tym samym kalkulator automatycznie monitoruje poprawność naliczania składek na ubezpieczenia społeczne (w tym przy łączeniu tytułów ubezpieczenia) i składek na CPP (jeśli podatnik je wybierze), a także 30-krotny limit składek na emeryturę i rentę przy pobieraniu dochód z 2 źródeł .

Kalkulatory biorą pod uwagę:
 • umowa o pracę;

 • umowa agencyjna, która jest świadczona w ciągu roku;

 • świadczenia z tytułu starości lub renty inwalidzkiej otrzymane w ciągu roku;

 • jednoczesne zawarcie dwóch umów o pracę lub umowy o pracę i umowy agencyjnej;

 • równoczesne pobieranie renty pracowniczej lub renty inwalidzkiej oraz wykonywanie pracy na podstawie umowy o pracę;

 • prowadzenie działalności gospodarczej, z wyjątkiem działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwo w drodze dziedziczenia,

 • ograniczenie 30-krotności w obliczaniu składek na ubezpieczenia społeczne;

 • ogólne ograniczenia dotyczące zwolnień, które zwalniają część dochodu z podatków i opłat licencyjnych;

 • mechanizm obniżenia składki ubezpieczeniowej do zaliczki;

 • roczna kalkulacja indywidualna i dzieci;

 • Zasiłek na dziecko.

Kalkulatory nie uwzględniają m.in.:
 • płatności emerytalne otrzymane w ciągu roku;

 • jednorazowa pensja;

 • zasiłek chorobowy;

 • zasiłek macierzyński;

 • dodatki do wynagrodzeń, które nie podlegają składkom ani podatkom;

 • jednorazowy podatek dochodowy od umów komisowych w kwocie poniżej 200 zł;

 • wydatki autorskie, naliczane tylko od części dochodu z umowy o pracę;

 • równoczesne wykorzystywanie na zaliczki na poczet wydatków i świadczeń z tytułu praw autorskich, które zwalniają część dochodu z opodatkowania;

 • inne świadczenia i zwolnienia inne niż wymienione powyżej.

Przypominamy, że kalkulatory MF służą wyłącznie celom ilustracyjnym i dlatego nie mogą stanowić podstawy do faktycznego obliczenia wynagrodzeń i świadczeń socjalnych. Rzeczywista sytuacja podatników może odbiegać od przyjętych założeń, a każdą rozbieżność należy analizować indywidualnie.

Kalkulator wynagrodzeń dostępny jest na stronie https://niskiepodatki-kalkulator.mf.gov.pl/