Skip links

Już jest harmonogram naborów realizowanych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na 2023

W załączeniu i pod linkiem poniżej opublikowany i dostępny już harmonogram naborów
dla nowego programu FENG na lata 2021 – 2027 na rok bieżący, w tym również terminów
uruchomienia konkursów w ramach Kredytu technologicznego i Kredytu ekologicznego
(te ciekawsze moim zdaniem dla firm MŚP i dużych zaznaczyłem dodatkowo kolorem).
https://www.poir.gov.pl/Strony/wiadomosci/Harmonogram-naborow-realizowanych-w-ramach-programu-Fundusze-Europejskie-dla-Nowoczesnej-Gospodarki-na-2023-r 

Kredyt technologiczny
Ogłoszenie konkursu – 9 marca 2023

Nabór wniosków – 23 marca – 31 maja 2023
Alokacja na konkurs – 578 mln zł
Kredyt ekologiczny – 2 konkurs
Ogłoszenie konkursów – 17 maja i 1 sierpnia 2023
Nabory wniosków – 6 czerwca – 17 sierpnia oraz 22 sierpnia – 21 listopada 2023
Alokacje konkursów – 333 mln zł

Leave a comment

  1. Reading your article has greatly helped me, and I agree with you. But I still have some questions. Can you help me? I will pay attention to your answer. thank you.

  2. I don’t think the title of your article matches the content lol. Just kidding, mainly because I had some doubts after reading the article.

  3. Your article made me suddenly realize that I am writing a thesis on gate.io. After reading your article, I have a different way of thinking, thank you. However, I still have some doubts, can you help me? Thanks.