Skip links

Nowelizacja ustawy o pomocy uchodźcom – co zmieni się w 2023 roku?

Dziś, 29 listopada, Rada Ministrów RP przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy

 „O pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa” oraz niektórych innych ustaw. Zmiany przedstawił minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński.

Z kolei premier RP Mateusz Morawiecki powiedział, że wprowadzenie poprawek wynika z konieczności adaptacji, gdyż napływ uchodźców z Ukrainy nie jest stały. Według niego przyjęta przez rząd ustawa zmieni warunki wspierania ukraińskich uchodźców. 

Większość planowanych zmian ma na celu odciążenie polskiego budżetu, rozwiązanie problemów adaptacji społecznej ukraińskich uchodźców, a także wzmocnienie kontroli nad nimi.

Najważniejszą innowacją jest propozycja polskiego rządu, aby pobierać opłaty od uchodźców ukraińskich w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania. Opłata będzie zawierała koszt noclegu i wyżywienia. 

Premier powiedział też, że rząd przygotowuje się do przyjęcia kolejnej możliwej fali uchodźców, co wymaga przemyślanych i skoordynowanych decyzji. W obecnej sytuacji celem rządu jest zminimalizowanie wykorzystania środków polskich podatników na pokrycie takich kosztów. Jednocześnie trwają negocjacje w sprawie przekazania środków na pomoc ukraińskim uchodźcom z Kanady, Stanów Zjednoczonych i krajów Europy Zachodniej.

Opłata za mieszkanie

Od 1 marca 2023 r. obywatele Ukrainy mieszkający w Polsce w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania zapłacą za swoje zakwaterowanie i wyżywienie. Oczekuje się, że działanie to przyczyni się do aktywizacji społecznej takich osób. Tym samym obywatele Ukrainy, których pobyt w Polsce:

    • przekracza 120 dni, pokryje 50 proc. kosztów – nie więcej jednak niż 40 zł od osoby za dzień; 

    • przekracza 180 dni – 75 proc. kosztów, nie więcej jednak niż 60 zł od osoby za dobę. 

Osoby niepełnosprawne są całkowicie zwolnione z tej opłaty, a mianowicie: osoby niepełnosprawne, emeryci, renciści, osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, kobiety w ciąży itp.

Ponadto możliwość korzystania z mieszkania zbiorowego przez ponad 120 dni od daty przyjazdu do Polski będzie również uzależniona od dostępności numeru PESEL.

 
Świadczenia socjalne

Nowelizacja ustawy uszczegóławia również i określa warunki przyznawania i otrzymywania przez ukraińskich uchodźców takich świadczeń socjalnych jak Rodzina 500+Dobry Start 300+Kapitał Opieki Rodzinnej. Z kolei ZUS będzie miał dostęp do danych z rejestru Straży Granicznej o datach każdego wjazdu i wyjazdu obywateli Ukrainy z Polski, co umożliwi terminowe wstrzymanie wypłaty świadczeń osobom który opuścił kraj.

 

Edukacja

W 2023 r. rząd będzie nadal finansował samorządy na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z edukacją ukraińskich dzieci. 

Obejmuje to koszty nauki, wychowania i opieki nad dziećmi i uczniami oraz koszty wychowania przedszkolnego. 

Wsparcie finansowe otrzymają także uczelnie publiczne, szkoły dla dorosłych i średnie szkoły zawodowe, w których uczą się uczniowie-uchodźcy z Ukrainy.

 

Nowe decyzje wejdą w życie następnego dnia po publikacji, z wyjątkiem niektórych przepisów, które wejdą w życie w innych terminach.

 

Źródło gov.pl