IT Poland Meeting

IT Poland Meeting

IT Poland Meeting Jest to kwartalna konferencja organizowana przez IT Poland Technology Cluster, zrzeszający przedsiębiorstwa z sektora IT & High-Tech. Konferencja ta przyciąga…